Szabó Csaba

Szerző: Ujfalussy József
Lapszám: 2003 július
Váratlanul hunyt el május 23-án, 67 éves korában Szombathelyen Szabó Csaba, a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola tanára. Erdélyben, a Maros megyei Ákosfalván született 1936-ban. Szülõhazájában élt és dolgozott 1987-ig. Akkor költözött családjával Magyarországra, folytatta munkáját 1988-ban a Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskolán. Élete, tevékenysége a történelmi korban, amelyben született, õt is két országhoz, de egy hazához és egy vállalt hivatáshoz kötötte: az európai rangú magyar zenei mûvelõdés szolgálatához. Zene és szolgálat - így határozta meg címével szemléletét, hivatástudatát, személyiségét írásainak egyik kötete, s a kettõs egységet nem törhette meg a politikai határ és a vele járó kisebbségi élet annyi csüggesztõ nyûge sem.
Mint elmondta, 1959-ben a kolozsvári Zenei Fõiskolán az utolsó olyan évfolyammal kapta diplomáját, amelynek hallgatói még minden tárgyukat magyarul tanulhatták. Nem is szûnt meg mindvégig küzdeni a magyar nyelvû oktatás visszaállításáért.
Tanárai: Jodál Gábor, Jagamas János - Kodály Zoltán tanítványai voltak. Maguk is olyan mestereik és kortársaik példáját állították eléje, akik nem választották el egymástól a zenei mûvelõdés közvetítésének ágazatait: a zeneszerzést, az interpretáló mûvészetet, a tudományos és az oktatói munkát. Pályáját a Marosvásárhelyi Székely Népi Együttes karmestereként kezdte (1959-1967), és 1963-tól 1987-ig tanított a Marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színmûvészeti Fõiskolán.
Zeneszerzõi és tudományos tájékozódását, tevékenységét, akárcsak kortársaiét, a szülõföldjérõl is magával hozott magyar népzenei és zenetörténeti hagyomány irányította. Ennek korszerû hangját kereste mûveiben, köztük Dsida Jenõ verseire komponált dalaiban.
Ugyanez a hagyomány vezette tudományos munkájában, amikor Seress András gyûjtéséhez csatlakozva, vele együtt szerkesztette és publikálta a Csángómagyar daloskönyvet (Moldva, 1972-1984), a magyar nyelviség és mûvelõdés fennmaradását szolgáló gyûjteményt, és az Erdélyi magyar harmóniás énekek a XVIII. századból kötetét. Az utóbbi CD-ROM formában jelent meg, és a Magyar Mûvészeti Akadémia 1999. évi millenniumi díját nyerte.
Lett volna még szükség Szabó Csaba tudásának, hivatástudatának, személyes példájának jelenlétére továbbra is. Ha ez Neki és nekünk nem adatott meg, maradjon velünk elevenen életének, munkájának emlékezete.

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 2013, 2014, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.