A 70 éves Varga Bálint András köszöntése

Szerző: Boronkay Antal
Lapszám: 2011 november
 

Kedves Bálint! Mint egykor hosszú ideig kollégád, úgy tapasztaltam, hogy nem voltál túlságosan lelkes, amikor életkorod újabb évfordulóihoz érkeztél. Panaszoltad az elmúlt évek számát, és arról beszéltél, mennyi mindent szeretnél még megvalósítani. A mostani alkalmat ezért nem „vigasztalásra" használom fel, hanem arra, hogy röviden elmeséljem fiatalabb muzsikusainknak, miért is ünneplünk most Téged.

Annak idején, a hetvenes években a Zeneműkiadóban csak úgy hívtuk: VBA. Később már sokan nevezték így, és idővel ez az egybemondott három betű vált fogalommá a zenész szakmában. A legendás igazgató, Sarlós László „fedezte fel", és csábította a Rádió angol nyelvű szekciójától a kiadóba. Olyan feladatot kapott, ami az akkori szocialista Magyarországon még ismeretlen volt, sőt átvehető külföldi minta híján a munkamódszer kialakítását is tőle várták: magyar zeneszerzők műveinek előadását kellett megszerveznie külföldön. Hibátlan angol nyelvtudása, kapcsolatteremtő képessége és elkötelezettsége hamarosan sikerekhez vezetett. Durkó Halotti beszédét Londonban a BBC szimfonikusai mutatták be Lionel Friend vezényletével, ugyanez a zenekar tűzte műsorára Boulez választásaként Balassa Iris-ét, és szintén 1976-ban a Raymond Leppard vezette English Chamber Orchestra Szőllősy 3. concertóját is megszólaltatta - a művek vitathatatlan értékein túl VBA szervezésének köszönhetően.

Mai szerzőktől nem egyszer hallom: műveiket azért nem játsszák külföldön, mert „nincs egy VBA-nk". Valóban, ő mint promóciós menedzser, egy korszak - a 70-es és 80-as évek -- emblematikus alakjává vált, számos magyar mű külföldi előadásában szerzett elévülhetetlen érdemeket.

Munkamódszerét tanítani lehetne: amikor még fax sem létezett, hihetetlen mennyiségű levelet írt karmestereknek, fesztiváligazgatóknak, koncert ügynökségeknek, egyet sem engedve veszni hagyni. Ma is őrizzük a kiadóban azt a kartoték-rendszert, amelyben címzettek szerint valamennyi küldött, kapott levél dátuma, tartalma és a tennivalók fel voltak jegyezve.

Külföldön járva feltűnt neki egy kortárszenei plakáton egy név, bement a legközelebbi telefonfülkébe, felhívta az illetőt, aminek személyes találkozás, barátság, és sok magyar mű bemutatása lett későbbi következménye. De itthon is rendkívül aktív volt koncertszervezőként, számos neves külföldi előadót hívatott meg, elősegítve ezzel a magyar kortárszenei műsorkínálat stilisztikai változatosságát - és viszonzásképpen újabb magyar kompozíciók külföldi előadásait.

Elmondása szerint a promóciós menedzser végső soron a zeneszerző impresszáriója. Kiadója segítségével - amelyet mint nagykövet képvisel - és a zeneszerzővel szoros szakmai kapcsolatban segíti az életmű felépítését, kiteljesedését, a komponista karrier beteljesülését. A zeneszerző bizalmasa, barátja, tanácsadója. Ez az ars poetica Varga Bálint András esetében legteljesebben a Kurtág Györggyel való együttműködésben valósult meg. Kurtág későn induló, de aztán annál nagyobb ívű zeneszerzői karrierjét attól a bemutatótól szokás datálni, amelynek létrejöttében VBA-nak oroszlánrésze volt. A mű A megboldogult R. V. Truszova üzenetei Párizsban, 1981-ben került bemutatásra, az Ensemble InterContemporain-t Sylvain Camberling vezényelte, a szólista Csengery Adrienne volt. Innentől kezdve számos új Kurtág-mű előadásának megszervezésében működött közre, véleményem szerint legtöbb szellemi energiáját erre a kapcsolatra tartogatta, és a mai napig is ott segíti Kurtág munkáját, ahol tudja.

Ez a fajta habitus, a magyar szerzők figyelemmel kísérése abban a több mint 15 éves periódusban is érzékelhető volt, amelyet 1990-től a bécsi Universal kiadónál töltött hasonló munkakörben. Közben, de előtte és utána is, cikkeket és könyveket publikált a kortárs zene tárgykörében. Szerkesztője volt a Contemporary Hungarian Composers című kiadványnak, amely számos új kiadást ért meg, interjúkötetei jelentek meg Berióról, Xenakisról és Lutosławskiról, ma már dokumentumértékű 3 kérdés 82 zeneszerző című könyve (1986) több helyen zenetörténeti tananyagként is használatos, új, átdolgozott, angol nyelvű változata nemrég jelent meg. 2009-ben magyarul látott napvilágot Kurtágról írt és szerkesztett könyve, melyet hamarosan követett a francia, német és angol változat.

Kedves Bálint, amint látod, nagyon kellett tömörítenem a Rólad írottakat, hiszen annyi mindent tudnék még elmondani. Köszöntésedet vedd köszönetnyilvánításnak, melynek feladója minden olyan magyar zenész, aki érzékelte és érzékeli tevékenységed, aki tudja, hogy mennyit tettél a magyar és általában a kortárs zenei kultúra ügyéért. Számomra és sokak számára teljesítményed az értelmiségi életforma egyik iskolapéldája, azé az aktív intellektusé, aki mindig új kihívásokat keres, és ezeket meg is valósítja.

Boronkay Antal

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 2013, 2014, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.