Művek bontakozóban

Szerző: Hollós Máté
Lapszám: 2011 november
 

- Már a Vajda Gergellyel folytatott nyári beszélgetésben szóba került az a hangversenyterv, amelyen Rivka Golani és Bársony Péter magyar szerzők kétbrácsás versenyműveit mutatná be. Mit komponál erre Horváth Balázs?

- Két irányból közelítek e darabhoz. Bársony Péter már régóta biztat brácsaverseny írására, s az NKA zeneszerzői pályázatán támogatást nyertem rá. Eredetileg mélyhegedűre és zenekarra terveztem a kompozíciót, de amikor Péter jelezte a kétbrácsás tervet, alkalmazkodtam a kettős szólista elgondoláshoz. Rivka és Péter kérése az volt, hogy legyen a műnek egy csak a szólistákat foglalkoztató cadenzatétele, amely külön is játszható - ezzel indul a mű. A két brácsás egyike a termen kívül játszik, de elég hangosan ahhoz, hogy a másik legföljebb közepes hangerejét kiegyenlítse. A távoli párbeszéd hol találkozik anyagában, hol nem. A további tételek arról szólnak, hogyan közeledik egymáshoz két személy, hogyan férnek meg egymás mellett a különböző gondolatok. A cadenza után a második tételben már a színpad két szélén állnak a szólisták, a harmadikban közelebb kerülnek egymáshoz, míg a negyedikben a szokásos módon egymás mellett állnak. A zenekart két részre osztottam, sztereóhatást keltve: a kettős fúvók egy-egy tagja került a két oldalra, s a vonósokat is megfeleztem. A cadenzának van egy zenekari double tétele, s írtam egy zenekarral kísért második cadenzát, annak is van double-ja. Anyagukban és térben is átszövik egymást. Innen a darab címe is: Double cadence avec deux doubles.

- Pályamódosítást kellett végrehajtanod, vagy még nem kezdted el írni a szóló versenyművet?

- Nem. A pályázathoz egy kottaoldalt és a mű tervét kellett beadni, de mire a pozitív döntésről értesültem, már tudtam, módosult cél felé kell haladnom. Először a cadenzát írtam meg. Akkor még nem tudtam, mi lesz a mű formája. A cadenza double-jának írásakor észleltem, hogy a cadenzának nincs minden anyaga kifejtve. Az abból készülő újabb tétel során alakult ki az egymásba hálózó szerkezet. Voltaképp a pályázatra simult rá a komponálás.

- A zenekar két felének különféle szerepet szánsz, vagy úgy kezeled, mint Bartók a Zenében?

- Is-is, de többnyire a bartóki módon. A cadenzában a különbséget a hangszín és a távolság adja. Egy-két helyen térnek el az anyagok, de azokat ott is hagyom, s később találkoznak. A cadenzát követő tételben inkább a szimmetria a jellemző, tér- és időbeli válaszolgatással. A harmadik tételben megint inkább eltérőeket játszik a két brácsa, ezekre a megfelelő oldali zenekar reagál, de a hangzás összeolvad. A zárótétel az azonos zenekari anyag sztereó hatására épül, miközben a két szólista zenében és térben is egymásra talál.

- Nemcsak zenekari, hanem együttes-darabod is bemutatásra vár.

- Az Ensemble Modern kurzusára fiatal zeneszerzők jelentkezhetnek, akik először néhány napra odautaznak, s kipróbálhatják ötleteiket a zenészekkel. Jó fél év alatt kell kidolgozniuk a kompozíciót, amit akkor az együttes előad. Az én darabom használja a zenei teret, amiről disszertációt is írtam, s ami - mint a brácsa-kettősverseny mutatja - továbbra is foglalkoztat, de elmozdul a zenés színház, a zenészek mint szereplők felé, ami napjainkban még inkább izgat. A 11 fős együttes mellé négy „szólistát" rendeltem (a kottában is idézőjelben van a szó). Egy kürtös valóban szólista a színpad rendezői jobbján, aki a mű felénél jön be, játszik egy háromperces szólót, majd távozik. A szólófagottos zenekari állásokat gyakorol kedve szerint, vagy hangosan lapozva újságot olvas, mint egyes zenészek a zenekari próbán... A trombitás szólista a bohóc: krumpliorral, sapkában a közönség között mászkálva áhítattal bámulja a zenészeket, akiket dudával utánozni próbál. A negyedik egy szotyiárusra emlékeztető ütős, aki a teremben a közönség körül odakészített vagy a nyakába akasztott hangszerekkel csörög. Mindez látványban és hangzásban elvonni igyekszik a figyelmet attól, ami közben a színpadon történik, megzavarja, de nem akadályozza a zene követését.

- A többiek hagyományosan leírt hangokat játszanak?

- Igen, ők tizenegyen pontosan leírt hangokat, míg a szólisták megadott parancsok alapján improvizálnak. Assemblage (1), mely a mű „összeollózott", töredékes jellegére utal.

- November végén mutatják be ezt a darabot, nem sokkal a Vántus Napok után, amelyen a Szegedi Harsonaegyüttes a Roundtrip premierjét játssza.

- Gyivicsán György kérte a darabot, miután több művemben játszott, s úgy találta, bennük a zajokkal és ritmusokkal folytatott játék hasznos lenne tanítványai számára is. Azért Roundtrip a cím, mert a szólista eljátszik bizonyos anyagokat mondjuk A-tól Z-ig, aztán csak B-től X-ig, mindig oda-vissza, míg végül már csak egy anyagot ismétel. Dobfelszerelés és hét harsona kíséri őt. Metrikai modulációk, szordínós játékok szolgálják a pedagógiai célt. Elektronika is szerepel a műben. A darab első verziójának májusi premierje után úgy éreztük, szükség van egy bevezető szakaszra is, így két rövid tételt írtam, amelyek a zárótétel hangzatrendszerét boncolgatják.

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 2013, 2014, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.