Egy hajóban eveznek

Szimfonikus Zemekari Fesztivál Szombathelyen

Szerző: Devich Márton
Lapszám: 2000 május
Összekötni a múltat és a jelent, felhívni a figyelmet arra, hogy ami a miénk, a sajátunk: a magyar kultúra kincseit meg kell õriznünk a jövõ számára, az Európai Unióban is. Ehhez pedig most, 2000-ben, államiságunk ezeréves évfordulóján fel kell mutatnunk a világnak a nemzeti kultúra legfontosabb értékeit. - Ez az egyik alapgondolata a Szombathelyi Szimfonikus Zenekari Fesztiválnak, amely március 14-tõl június közepéig, 16-ig tart a millennium alkalmából a több mint kétezer éves településen, Szent Márton városában, és amely azt a célt tûzte maga elé, hogy felvonultassa a magyar zenekari kultúra jelenének rangos képviselõit. (A kétezer éves múltat a fesztivál mûsorfüzetén a szombathelyi romkertben található Colonia Claudia Savaria mozaikjai idézik meg.) A páratlan rendezvénysorozat Horváth László klarinétmûvésznek, a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar igazgatójának ötlete nyomán és szervezõ munkája eredményeként született meg, a Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatala és a helyi önkormányzat támogatásával.
Horváth László a zenekari fesztivál megvalósításának ötletét már igazgatói pályázatában szerepeltette. Vállalkozó szellemû mûvésznek tartja magát: kilenc éve hozta létre szülõvárosában, Kõszegen a Lajtha László Nemzetközi Zenei Kurzust és Fesztivált, és alapító tagja a Magyar Zenemûvészeti Társaságnak, mert elhivatottságot érez a hagyományok ápolása, a méltatlanul háttérbe szorított vagy egyszerûen csak elfeledett zenei értékek újrafelfedezése iránt. Kockáztatnia kellett, amikor a Szombathelyi Szimfonikus Zenekari Fesztivál szervezésébe belevágott, hiszen ilyen rendezvény eddig nem volt; pontosan tudta tehát, hogy óriási feladat az ország minden tájáról négy hónapon belül egy városba csábítani az igen elfoglalt és - valljuk be - meglehetõsen szegény zenekarokat. Elõször finoman meg is rótták a megye és a város vezetõi, amiért tudtuk nélkül pályázott támogatásért a Millenniumi Kormánybiztos Hivatalánál. Õ azonban azt mondja: ha elõre szól elöljáróinak, lehet, hogy óvatosságból nem engedik pályázni, és így nem születhetett volna meg a találkozó. A fesztiválhoz végül is sikerült annyi támogatást szerezni, hogy a találkozó nem fenyegeti a szombathelyi zenekar büdzséjét.
Horváth Lászlónak kettõs indítéka volt, hogy a fesztivált mindenáron megvalósítsa. Egyrészt szerette volna bemutatni Szombathelyen a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének tagjait, másrészt fórumot kívánt teremteni a kortárs magyar zenének, ezért azt kérte a meghívott együttesektõl: minden koncerten játsszanak el egy-egy 20. századi magyar kompozíciót. Így a zenekari találkozó egyben a kortárs zene fesztiválja is lett. S hogy Horváth László missziót vállalt, amikor a találkozót megszervezte, arra mi sem jobb bizonyíték: úgy döntöttek, a fesztivál hangversenyeit valamennyi általános, közép- és fõiskolás diák ingyen látogathatja.
A seregszemle 15 hangversenybõl áll, melybõl ötöt a házigazda szombathelyiek adnak, illetve adtak. (E sorok megjelenésekor ezekbõl még egy van hátra, május 13-án.) A megnyitón, március 14-én a polgármesteri köszöntõ után a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar nagy sikerrel, telt ház elõtt játszotta Bartók Béla Két kép (Virágzás, A falu tánca) címû mûvét, Kodály Páva-variációit, valamint a japán Ifukube Akira Sinfonia tapkaara címû kompozícióját. A fesztivál a Virágzással kezdõdött, és június 16-án a Miskolci Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában Stravinsky Tavaszi áldozat címû mûvével fejezõdik be - szimbolikusan tehát "tavasztól tavaszig" tart.
A jó ügy érdekében a zenekari szövetség tagjai örömmel csatlakoztak a fesztiválhoz, s jelentõs anyagi áldozatokat is vállaltak csupán azért, hogy ne maradjanak ki a programsorozatból. (A karmesterek és a szólisták is honorárium nélkül vagy erõsen leszállított fellépti díjjal vállalták a fellépést.) Kiderült, a magyar zenekarok között van összetartás. Nem csoda, hiszen az együttesek tudják: öszsze kell fogniuk, egy hajóban eveznek. Gondjaik többnyire azonosak, hasonló anyagi problémákkal küszködnek. A fõvárosi és a vidéki zenekarok megtiszteltetésnek vették, hogy az ország egyik legjobb akusztikájú koncerttermében, az idén éppen 25. születésnapját ünneplõ szombathelyi Bartók-teremben muzsikálhatnak, s egymásnak adhatják a pódiumot.
A szövetség tizenhárom együttesébõl a fesztiválon végül is tizenegy zenekar vesz részt: a házigazda Szombathelyi Szimfonikus Zenekar mellett a Pécsi, a Matáv, a BM Duna, a Budafoki Dohnányi Ernõ, a Szegedi, a MÁV és a Miskolci Szimfonikus Zenekar, valamint a Gyõri, a Debreceni és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A "csapatból" csak a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, illetve a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara maradt ki - az elõbbi nem tudott szabad idõpontot találni a szombathelyi fellépésre, az utóbbinál pedig anyagi gondok is felmerültek. Azt is kérték a szervezõk, hogy az együttesek koncertjeit lehetõleg vezetõ karmesterük dirigálja. A Szombathelyi Szimfonikus Zenekart két-két alkalommal vezényli-vezényelte az együttes jelenlegi, illetve korábbi vezetõ karmestere, Izaki Maszahiro, illetve Petró János. A pécsiek Howard Williams, a Matáv-zenekar Ligeti András, a BM Duna Szimfonikusok Deák András, a debreceniek Kollár Imre, a budafokiak Hollerung Gábor, a szegediek Gyüdi Sándor, a gyõriek Medveczky Ádám, a MÁV Szimfonikusok Gál Tamás, a miskolciak Kovács László, a Nemzeti Filharmonikusok pedig Hamar Zsolt vezetésével érkeztek, illetve érkeznek.
A hangversenyek programját a fellépõ zenekarok maguk választották - Horváth Lászlónak csak arra kellett ügyelnie, hogy a koncertmûsorok ne fedjék egymást. A végleges válogatásban Liszt, Bartók, Kodály kompozíciói mellett helyet kapott Balassa Sándor, Lajtha László, Bozay Attila, Takács Jenõ (a 98 éves mester személyesen is megjelent mûvének elõadásán), Lendvay Kamilló, Kókai Rezsõ, Király László, Farkas Ferenc, Kocsár Miklós, Petrovics Emil, Durkó Zsolt, Dubrovay László, Veress Sándor, Kadosa Pál és Orbán György egy-egy mûve is. Hat koncertet felvesz, illetve felvett a Magyar Rádió, amely örült a találkozónak, hiszen így több olyan vidéki együttes programját is rögzíteni tudja, mellyel szemben adósságai vannak. A fesztivál május 13-i koncertje a Négy ország zenéje címet kapta - ez a hangverseny Respighi, Veress Sándor, Busoni, Honegger, Diepenbrock-Reeser és Bartók mûveibõl svájci-holland- olasz támogatással valósul meg. A szombathelyi zenekart a holland Jan Schultsz dirigálja, a szólista François Benda svájci klarinétmûvész lesz. (Ezt a koncertet május 15-én a szombathelyi zenekar Budapesten, az Olasz Kulturális Intézetben megismétli.) A fesztiválból hátra van még a szegedi (május 6.), a gyõri (május 11.), a MÁV-zenekar (május 18.), a Nemzeti Filharmonikusok (június 2.) és a miskolci együttes hangversenye (június 16.). Az eddig lezajlott estek sikere, fogadtatása feledtette a szervezõmunka aggodalmait. A március 27-i koncerten Markó Péter, a Vas megyei Közgyûlés elnöke is üdvözölte a zenekari fesztivált, és nagyra értékelte, mint a megye és a város kiemelkedõ jelentõségû közös millenniumi rendezvénysorozatát.
A mûsorfüzet címlapjaA mûsorfüzet címlapjaA házigazda <span class=Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Garas Kálmán felvétele" />A házigazda Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Garas Kálmán felvétele

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 2013, 2014, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.