Művek bontakozóban

Faragó Béla: Antigoné

Szerző: Hollós Máté
Lapszám: 2013 november

A Pécsi Nemzeti Színház operatársulata felkérésére kétfelvonásos, egész estés művet komponálsz Szophoklész Antigonéjából. Hogyan kerültél kapcsolatba Péccssel és az ókori görögséggel?

- Rázga Miklós színész-rendező egy bő évtizede hallotta a Musica Nostra által bemutatott Prométheusz kantátámat. Lassan körvonalazódni kezdett egy majdani közös színpadi munka. Most, hogy Miklós a pécsi Nemzeti igazgatója lett, a megvalósítás küszöbére érkeztünk. Mivel a tagozat meglehetősen kis létszámú, ám - jóllehet csökkentett vonós létszámmal - rendelkezésére áll a Pannon Filharmonikusok kitűnő zenekara, fölvetődött, hogy alapvetően prózai legyen a darab, s csak a Kar valamint a Karvezető énekeljen. A klasszika-filológusok a firenzei Camerata óta feltételezik, hogy az ógörög drámákban a Kar passzusai énekelve szólaltak meg. És a pécsi színházban ott van Váradi Marianna, Gulyás Dénes (az operatagozat vezetője), Vermes Tímea szoprán, Győrfi István tenor, Bognár Szabolcs bariton. Több mint evidens, hogy Gulyás lett a Karvezető, Váradi pedig Eurüdiké, aki csak egyetlen egyszer jelenik meg a színpadon. A görög tragédiákban a szótlanul távozó királynőkről tudhatjuk, hogy élve nem látjuk őket viszont. Épp ezért Eurüdikének ez az egyetlen megszólalása igen hangsúlyos kell hogy legyen. A 16 fős vegyes kart - noha így is 22 énekszámmal vesszük igénybe - nem énekeltetjük végig, hanem duettekkel, tercettekkel tagoljuk jelenlétüket. Az Antigonét játszó prózai színésznő (Györfi Anna) viszont kapott énekes megszólalást. Kreón Rátóti Zoltán lesz, aki szintén jó zenész, de ezt ezúttal nem aknázzuk ki. Antigonét, a törvény sújtotta szép fiatal lányt nem Jeanne d'Arc-figuraként ábrázoljuk. Búcsúja pillanatában, amikor szembesül azzal, hogy szerelem és nászi ágy nélkül, fiatalon lezárul élete, énekhanggá szublimálódik a fájdalma.

- Mennyire szorosan követitek Szophoklész drámáját?

- Rázga Miklóssal alakítottuk ki a szövegkönyvet, Szophoklészt híven követve. De korunk időszemléletét (és hiányos mitológiai műveltségét) figyelembe véve nem hangzik el minden történet például az argosziak és a thébaiak harcáról, hogy miként ölte meg egymást Eteoklész és Polüneikész, a zenekar azonban életre kelti a csatajeleneteket és a nyomukban kötött békét.

- Mi a dramaturgiája annak, hogy a Kar egyes tagjai időnként szólista szerepet játszanak?

- Másfél órányi kórushangzás - minden szépsége ellenére - fárasztó lenne, megszólalásaik egy idő után súlyukat veszítenék, ezért Vermes Tímea, Győrfi István, Bognár Szabolcs gyakorta nem nevesített szereplőkké lépnek elő a Karból, azzal mintegy concertálva. Sok prózai előadás megküzd  ezzel, sajnos gyakran a teljes Kart egyetlen színésszel helyettesítik. Ettől azonban sérül a darab! Saját korukban a görög drámák eleinte párbeszédes formában zajlottak, drámatörténeti újítás volt a Kar beiktatása. Így egész más jelentést kap például, amint felhördül a Kórus, miközben Kreón a szemünk láttára sodródik végzete felé. Felfogásunk szerint nem eredendően zsarnok, mikor trónra lép. Meggondolatlan, kisszerű buzgalmában a holtakról is rendelkezik, s csak később válik saját hatalmi gőgjének rabjává. Ő tiltja meg a végtisztesség megadását, de neki kell majd eltemetnie fiát, Haimónt, feleségét, Eurüdikét, Antigonét - végül Polüneikészt is. A Karvezető és a Kar sokszor kérdez, véleményt nyilvánít, épp csak Kreón az, aki mindezt nem érti... A sorok között olvasva rendkívül finom utalásokra lelünk, s megcsodálhatjuk bennük Szophoklész mély emberismeretét.

- Említetted: nem akartál kísérletezni. Milyen darabjaidhoz, stiláris irányzatodhoz közelít az Antigoné zenéje?

- Erre a fordítás felől kezdhetem megadni a választ. Az Antigonéból rendelkezésünkre áll Trencsényi-Waldapfel Imre, illetve Mészöly Dezső fordítása. A Prométheuszhoz, a titánok és istenek harcához Trencsényi csikorgósabb nyelvezete illett, s bár az Antigonénál kegyetlenebb történetet nehéz találni, Mészöly Dezső sugárzóan költői fordítását veszem alapul. Érzelmileg ez még átélhetőbbé teszi a drámát. Ő sem kerüli az időmértékes verselést, így a műveimre oly jellemző (az előadók dolgát igencsak nehezítő) aszimmetrikus és folyamatosan változó metrumú ütemekkel követem most is a szöveg ritmikáját. Emiatt a kórusnak kapaszkodnia kell... Zenei szempontból nem tettem ógörög utalást, az utóbbi jó néhány évben használt diatonikus, „polimodálisan kromatikus" hangomon szólalok meg. Kivétel ez alól a vak Teiresziászt kísérő, zajokból, zörejekből, hangokból fölépülő kórustétel.

- Drámai hangvételt várjunk, vagy inkább elidegenítesz?

- Nem akartam elidegeníteni. Emberi sorsokat szeretnénk ábrázolni, annak minden drámai gesztusával és lírájával. Eurüdiké, vagy épp a Karvezető Antigonét elsirató megszólalásában még némi barokkos pátosz irányába is elmegyünk. Cakó Ferenc homokanimációi is segítségünkre lesznek, persze nem a személyes párbeszédeknél, hanem például a Kar Napfohászánál illetve a nyitó- és zárókórusnál. }

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 2013, 2014, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.