Albert István 90 éves

Szerző: Fábián Imre
Lapszám: 2002 május
A két világháború közötti magyar liberális sajtó a haladó gondolkodású, demokratikus eszmékért síkraszálló írástudók szellemi otthona volt. Az írott szó becsületét és tiszteletét, a nyelv pallérozottságát, az újságírói etikát, a véleménynyilvánítás megalapozottságát e korszak kimagasló képviselõi hitvallásuknak tekintették - a náci terror idején az üldöztetés árán is. Ebben a légkörben kezdte újságírói pályáját a fiatal Albert István, ennek az iskolának volt a neveltje. Azon kevesek közé tartozott, akiknek a lapcsinálás, az írás nem foglalkozása, hanem hivatása volt. Újságírónak született: akik ismerik, el sem tudják képzelni, hogy valaha is más hivatást választhatott volna. Zenei mûveltségét hegedûsként szerezte meg. A zenekritikus Albert István a gyakorló zenész tapasztalatával és jó értelemben vett pragmatizmusával alkotta meg szakmai véleményét. Kritikai munkásságának súlypontja a késõbbi években ugyan az operamûfaj irányába tolódott el, de úgy sejtem, szíve mélyén egy vonósnégyes, egy kamarazene-koncert állt hozzá legközelebb.
Aktív tevékenységének utolsó éveiben és még jóval azután is, a zenekritikus Albert István nevével gyakrabban találkozhattunk a Rádió mûsoraiban, mint a nyomtatott sajtóban. Szerette és magas színvonalon reprezentálta a Rádió zenei adásaiban ezt a speciális igényeket támasztó mûfajt. Kroó György Új Zenei Újságjának még késõ öregkorában is állandó munkatársa volt. Tájékozottságára, lexikális tudására mindig számítani lehetett. Lapszerkesztõ volt, s az is maradt. Olvasószerkesztõként évtizedeken át magyarította kollégái kéziratait, s talán némi elégtételt nyújthatott számára, hogy okító szavai nyitott fülekre találtak.
A magyar sajtó great old manje értékes hagyományt adott át pályafutása hû és avatott kísérõinek. Szívbõl kívánjuk, hogy még sok éven át õrizze meg azt a szellemi frissességet, amelyben 90. születésnapját ünnepelheti.

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 2013, 2014, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.